Gegevens Stichting

 

Naam: Stichting Stansfield/Hooykaas

RSIN / fiscaal nummer: 851337867

contactgegevens: Madelon Hooykaas, Grote Bickersstraat 44c, 1013 KS Amsterdam

tel: 020-6221898 email: info@stansfield-hooykaas.net

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Jacqueline Grandjean

Secretaris: Marcel Schroeten

Penningmeester: Gaby Wijers

Beleidsplan: zie bijgevoegd document

Beloningsbeleid: geen

Doelstelling: zie beleidsplan

Verslag van de uitgevoerde activiteiten : zie beleidsplan

Financiële verantwoording: er zijn geen inkomsten verworven

 

Beleidsplan en activiteitenkalender Stichting Stansfield / Hooykaas

Gebaseerd op de doelstellingen van de stichting zoals geformuleerd in de oprichtingsakte en zoals hierboven ingekopieerd, is het volgende beleidsplan vastgesteld:

1) Onderbrengen van het archief en gerealiseerde werken (punt 3 uit oprichtingsakte)

Dit heeft nu de grootste prioriteit: het afstoten van het archief en het onderzoeken welke kunstwerken op welke plaats onderdak zouden moeten krijgen.

Voor 2018/2020 betekent dat archieven benaderen voor overname van het Stansfield / Hooykaas archief.

2) Conserveren (punt 4 uit oprichtingsakte)

punt 4 de uitvoering door LIMA in kader van landelijke conserveringswerkzaamheden.

3) Presentatie (punt 2 uit oprichtingsakte)

Uitwerking ideeën voor een presentatie van een nieuw werk van Madelon Hooykaas in Canada, België en Nederland.